DOMOTECHNA prodává výrobky určené pro český trh.

Reklamační řád

Reklamační řád

1. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Kupující při přebírání zboží vizuálně překontroluje neporušenost obalů a to, zda není zboží poškozeno. V případě, že je něco v nepořádku, zboží nepřebírejte a vraťte přepravci.

Kupující je povinnen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Následně, pokud zboží není v odpovídající kvalitě, nebo se v záruční lhůtě projeví závada, případně snížená jakost, má právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.
Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného použití zboží.

Reklamace musí být vyřízena do třiceti dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Reklamace mohou být vyřešeny následujícími způsoby :
- bezplatnou opravou ve spolupráci s autorizovaným servisem výrobce/dovozce zboží
- slevou z ceny zboží
- výměnou výrobku za nový
- návratem peněz
Zboží je třeba reklamovat čisté a suché, ve stavu, který neodporuje standardním hygienickým zvyklostem.

2. Uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace Vám doporučujeme se obrátit na nejbližší autorizovaný servis (seznam servis.firem naleznete v návodu k výrobku nebo na internetových stránkách výrobce).V případě, že nelze uplatnit reklamaci(právo z vady) u autorizovaného servisu, potom ji uplatněte přímo u naší firmy. V každém případě je nutno doložit potvrzený a vyplněný Záruční list, pokud je k výrobku vydán.

Kupující doručí reklamovaný výrobek na svoji odpovědnost na adresu prodávajícího. Zákazník by měl zboží reklamovat se všemi doklady (eventuálně včetně Návratového/reklamačního listu) a návody, které k výrobku obdržel při nákupu výrobku.
Prodávající vyrozumí nejpozději do pěti pracovních dnů kupujícího o způsobu řešení reklamace a to telefonicky, nebo e-mailem.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Záruční doba na námi prodávané výrobky je v souladu se zákonem 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Záruku na zboží poskytujeme v souladu se záručními podmínkami výrobce daného výrobku. Pokud výrobce poskytuje záruku jinou, poskytneme stejnou záruku (včetně záručních podmínek) .

Způsob vyřízení záručních oprav je ve shodě s výrobcem, popř. dovozcem do ČR daného výrobku.
Zboží je třeba reklamovat ihned po zjištění závady nebo snížené kvality a to bez zbytečných odkladů.

4. Odstoupení od smlouvy ve 14-ti dnech - vrácení zboží

Zboží zakoupené přes náš e-shop je možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu (pouze fyzické osoby). Zboží musí být ve stejném stavu, jako v okamžiku převzetí zboží. 

5. Reklamace v kamenné prodejně

Zboží můžete reklamovat i osobně, po telefonické dohodě, v sídle naší společnosti Domotechna s.r.o., Dvorská 25, 785 01 Šternberk , tel. 00420 730 693 267, obchod@domotechna.cz,