Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky ve formátu pdf najdete zde.

Dopravné po České republice:
Sazby za dopravné (s DPH) včetně termínů expedic Vámi objednaného zboží naleznete v záložce Doručování. Dodací lhůta je pro všechny naše přepravce do 24 hodin od předání zásilky k přepravě.
Zásilky zasíláme  Českou poštou a přepravcem TOPTRANS.

Platnost internetových cen:
Ceny zboží, uváděné na našem e-shopu jsou platné a poskytujeme garanci na platnost těchto cen při provedení Vaší objednávky. Tzn., že pokud se změní ceny Vámi objednaného zboží po provedení Vaší objednávky, tak Vám Vaše zboží dodáme za původní cenu, která platila v okamžiku Vaší objednávky.
Vyhrazujeme si právo na STORNO Vaší objednávky z naší strany v případě, že cena na našem e-shopu se liší od doporučené prodejní ceny o více než 60% !!!
Veškeré ceny za zboží a služby, uváděné na našem e-shopu jsou uvedené včetně DPH - tedy jsou to konečné ceny, které zaplatíte za objednané zboží.

Ochrana osobních dat:
Osobní data, která uvedete při objednání ( jméno, příjmení, titul, adresa vč. PSČ, telefon a e-mail) nebudou poskytnuta jiným subjektům. Tyto data budou využity pro marketingové aktivity naší společnosti.

Jsme registrovaným subjektem pro zpracování Vašich osobních údajů, registrace č.:00050725 ze dne 21.1.2014 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud si budete přát Vaše kontaktní informace změnit, opravit, nebo vymazat, pak nám to sdělte e-mailem na adresu: obchod@domotechna.cz  (nejlépe s přiloženou kopií Vaší objednávky).
Vaše data u nás budou archivována nejméně 2 roky.
Odesláním své objednávky souhlasíte se zpracováním Vašich údajů.

Stornování objednávky:
Storno své objednávky (e-mail s krátkým popisem a číslem stornované objednávky) zašlete prosím na adresu: obchod@domotechna.cz nebo sdělte telefonicky v pracovní době v sídle firmy na čísle: 00420 730 693 267.

Záruční doba:
Záruční doba je poskytována ve lhůtě minimálně 24 měsíců, při dodržení návodu k obsluze vydaného výrobcem/dovozcem daného produktu a pokud není stanoveno jinak (v návodu k obsluze), pak počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím.
Lhůta pro převzetí (daňového dokladu, záručního listu, popř. návodu k obsluze):
Tato lhůta je splněna převzetím výrobku kupujícím. Jestliže některý z uvedených dokladů zákazníkovi chybí, má zákazník právo jej od prodejce zpětně vyžádat.

Servisní místa:
Seznam servisních míst (středisek) je součástí návodů k obsluze (v případě, že výrobce, či dovozce  servisní sítí disponuje). Jejich seznam je dále uveden na internetových stránkách jednotlivých výrobců/dovozců a je k dispozici v sídle společnosti  Domotechna  s.r.o.

Reklamace:
V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací jako v kterékoliv běžné „kamenné“ prodejně v souladu s platným  novým občanským zákoníkem.
Na zboží, objednané a zakoupené prostřednictvím www.domotechna.cz, poskytujeme záruku v délce minimálně 24 měsíců od data dodání zboží, není-li uvedeno jinak.

 Při reklamaci nebo vracení Vámi objednaného zboží prosíme o vyplnění návratového/reklamačního listu ( tvoří přílohu obchodních podmínek).  Pokud nelze reklamační list zobrazit, pak jej obratem znovu rádi zašleme e-mailem, nebo poštou.)

Zboží vracejte na adresu naší provozovny, uvedenou v kontaktech. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.
Po obdržení Vaší reklamace, nebo návratového listu Vás budeme kontaktovat e-mailem s reklamačním protokolem. O vyřízení Vaší reklamace Vás budemeinformovat  telefonicky, či e-mailem.

Odstoupení od smlouvy:
Veškeré zboží zakoupené přes náš e-shop je možné vrátit do 14 dnů od dodání zboží bez udání důvodu. (pouze občané - fyzické osoby) stejným způsobem, jako při nákupu v kamenné prodejně.

Doporučujeme vyplnit návratový list. Vyplněný a podepsaný návratový list zašlete poštou, nebo  mailem na obchod@domotechna.cz zpět na naši firmu. V případě, že máte zboží již zaplaceno, vrátíme Vám zpět peníze na Váš účet (uvedený event. v návratovém listu). 

Na vrácení zboží poskytujeme lhůtu 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy (ve 14-tidenní lhůtě.). Zboží nesmí jevit známky používání , zasílejte jej zpět řádně zabalené, ať nedojde k jeho poškození.

Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Naše společnost se zavazuje ve lhůtě do 14 dní vrátit kupujícímu peníze při "odstoupení od smlouvy"a vrácení zboží.

 Vrátíme Vám i částku zaplacenou za dopravu Vámi objednaného zboží směrem k Vám, a to částku za nejlevnější přepravu.

Rozpor s kupní smlouvou:
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

Částečné dodání objednávky:
Pokud Vaši objednávku nejsme schopni z jakéhokoliv důvodu dodat kompletní, nebo nedodat vůbec, budeme Vás ihned kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle, abychom mohli dohodnout náhradní řešení.

Náklady na prostředky pro komunikaci na dálku (telefon, připojení):
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednání zboží - uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednáním zboží - uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Bonusy, slevy  - platnost:
Pro kupujícího jsou poskytnuté bonusy, slevy, akce (které jsou uvedeny přímo na kartě zboží) platné nejpozději do posledního kalendářního dne v daném měsíci.