Servis

 

Provádíme:

záruční i pozáruční servis na plynové kotle ARISTON , disponujeme skladem náhradních dílů, případná oprava je velmi rychlá.

Pokud si necháte namontovat nový kotel  :

čeká Vás uvedení nového spotřebiče do provozu odborně vyškoleným servisním technikem, čímž splníte záruční podmínky výrobce. Pokud bude spotřebič uveden do provozu servisním technikem, který není proškolen od výrobce, nemůžete spotřebič reklamovat, neboť se na něj nevztahuje záruka.

Uvedení do provozu obsahuje: první spuštění spotřebiče, seřízení spotřebiče na místní podmínky, případná montáž termostatu a jeho nastavení, kontrolu těsnosti plynu, kontrolu přísunu vzduchu ke spotřebiči a zajištění odtahu spalin. 

Součástí uvedení spotřebiče do provozu je i seznámení uživatele s obsluhou.

Uvedení do provozu lze provést, pouze pokud je již spotřebič napojen na všechny potřebné instalace (plyn, elektrika, komín, topení, voda, odpady atd.).

Před uvedením spotřebiče do provozu si opatřete revizní zprávu spalinové cesty. Pokud se jedná o zcela novou montáž a ne pouze o výměnu spotřebiče, budete navíc potřebovat revizi plynovodu a elektro revizi.

Veškeré revize pro Vás umíme zařídit.

Dále lze u nás objednat čištění a roční prohlídku  průtokových ohřívačů (karem) a  podokenních topidel (waw).