Kotle s ohřevem teplé užitkové vody

Plynové kotle ARISTON s ohřevem teplé vody. Ohřev TUV může být realizován průtočným způsobem (výhodou jsou malé rozměry spotřebiče, odpadá nutnost skladování teplé vody, není nutné dimenzovat velikost zásobníku. Nevýhodou je omezený průtok vody při ohřevu a delší reakční doba kotle než při odběru předehřáté vody ze zásobníku). Dalším způsobem je možnost integrovaného zásobníku 2x20 l. Tato verze spojuje výhodu externích zásobníků a průtokového ohřevu vody. Další možností jsou stacionární kotle i integrovaným velkým zásobníkem případně i s možností připojení solárních panelů (kdy hydraulická a elktronická část je již součástí kotle - tedy se poplňují jen solární panely a propojovací potrubí.